Yedi İklim Türkçe Konuşma ve Yazma Kitabı

URL Kısaltması: 
konusma-ve-yazma-kitabi
Kapak Resmi: 

Yedi İklim Türkçe Vježbe za pričanje i pisanje

Vježbe za pričanje i pisanje

"Konuşma ve Yazma Kitabı” knjiga pripremljena je na osnovu lekcija u udžbeniku za stepen A1. Knjiga ima za cilj da poboljša vještine pisanja i pričanja turskog jezika kod učenika na početnom stepenu.

Knjiga sadrži tematske fotografije, nakon kojih se nalaze pitanja vezana za fotografije, nazivi predmeta i rečenice za primjer.

 

Yedi İklim Türkçe Danışmaq və Yazmaq Kitabı

Danışmaq və Yazmaq Kitabı

“Danışmaq və Yazmaq Kitabı” , Yeddi İqlim Türkcə A1 Dərs Kitabındakı mövzulara uyğun olaraq hazırlanmışdır. Şəkillərlə danışmaq və yazmaq bacarıqlarını dəstəkləyən kitabda xüsusi ilə təməl səviyyədə olan tələbələrin dil səviyyələrinin inkişaf etdirilməsi əsas məqsəd kimi götürülmüşdür.

Kitabda tematik şəkillərə, şəkillərin arxa səhifələrində isə həmin şəkillərlə bağlı suallara, əşya adlarına və nümunəvi cümlələrə yer verilmişdir.

 

Yedi İklim Türkçe Speaking and Writing Book

Speaking and Writing Book

Yedi İklim Türkçe Speaking and Writing Book has been prepared in parallel to the topics covered in Yedi İklim Türkçe A1 Ders Kitabı (Seven Climates Turkish A1 Course Book). The book helps students improve their speaking and writing skills using pictures and aims to foster language development of students at the basic level.

The book contains thematic photos, questions about those photos, the names of the objects and sample sentences.

 

Yedi İklim Türkçe Konuşma ve Yazma Kitabı

Konuşma ve Yazma Kitabı

"Konuşma ve Yazma Kitabı”, Yedi İklim Türkçe A1 Ders Kitabı'nda yer alan konulara uygun biçimde hazırlanmıştır.  Resimli olarak konuşma ve yazma becerisini destekleyen kitapta temel seviyedeki öğrencilerin dil gelişimi hedeflenmiştir.

Kitapta tematik fotoğraflara, fotoğrafların arka sayfalarında ise fotoğrafla ilgili sorulara, nesnelerin isimlerine ve örnek cümlelere yer verilmiştir.